Kom godt i gang

Brug eventuelt refleksionsarket som omdanner emne til forskellige relevante spørgsmål til drøftelse. Se eksempel på udfyldte refleksionsark nedenfor. 

Se, hvor langt I kan komme med at formulere jeres handlingsanvisninger omkring følgende emner:

Eksempler på emner i en børnepolitik

Brug af omklædningsrum, herunder f.eks.:+
Brug af sociale medier, herunder f.eks.:+
 • Generel kommunikation ved brug af de sociale medier (klik for refleksionseksempel
 • Kommunikation mellem træner og hold i Facebookgrupper og Kampklar (klik for refleksionseksempel
 • Kommunikation mellem træner og enkelt spiller via f.eks. Messenger, Snapchat eller lign. 
 • Kommunikation til/med forældre via sociale medier 
 • Ansvaret for god tone i f.eks. holdets facebookgruppe 
Kommunikation, herunder f.eks.:+
 • Privat kontakt til børn udenfor klubben  
 • Sprogbrug, voksne til børn 
 • Sprogbrug børn imellem 
 • Voksnes indbyrdes sprogbrug i nærheden af børn 
 • Børnefodbold uden skæld ud 
 • Procedure for indhentning af referencer på nye børnetrænere 
 • Procedure for inddragelse af forældre 
 • Procedure for velkomst af nye børn og forældre 
Mobning eller mistrivsel, herunder f.eks.:+
Seksuelle krænkelser, herunder f.eks.:+
 • Procedure for indhentning af de lovpligtige børneattester 
 • Retningslinjer for overnatningsforhold på f.eks. ture (klik for refleksionseksempel
 • Besøg hos/af børn udenfor klubben 
 • Retningslinjer for acceptabel fysisk kontakt (klik for refleksionseksempel
 • Procedure ved mistanke eller henvendelse herom 
 • Kontaktperson(er) 
 • Ansvarlig(e) i bestyrelse 
 • Proces for kontakt til myndigheder 

Se også Når grænser brydes eller dette indhold hos UEFA.