Brug af konkurrence, straf og belønning

Hvordan og i hvilket omfang skal/bør konkurrence, straf og belønning bruges?

Argumenter for+

Konkurrence med indbygget straf og belønning kan være en sjov og motiverende del af miljøet - også for børn - hvis det foregår på den rette måde. I DBU’s Børneløfter er det således også anført, at konkurrence skal bruges på en udviklende måde. 

Argumenter imod+

Konkurrence med indbygget straf og belønning kan udstille, udskamme og marginalisere de svageste, hvis det får lov. Børn har ikke lige gode forudsætninger for at få succes, hvis konkurrencen er fri. 

Stillingtagen/handlingsanvisning - tekst der kan overføres til børnepolitikken+

Regel: Brug konkurrence med et udviklende fokus (DBU’s Børneløfte #10) 

Børn har ret til at være inkluderet og involveret og en del af et fællesskab. Derfor skal konkurrence benyttes på en udviklende måde, hvor børnene har lige gode muligheder for at opnå succes hver især. Det er afgørende, at konkurrence sigter mod den enkelte spillers udvikling, og at straf og belønning ikke sigter mod at ydmyge eller hævde nogen. Konkurrence kan være mod hinanden, med hinanden, mod sig selv og med sig selv. Børn skal lære at vinde og tabe – det er en del af fodboldens natur, men de voksne skal sikre, at det sker på en ligeværdig, respektfuld og motiverende måde, hvor det at tabe ikke er et tab af ansigt eller respekt.