Brug af mobiltelefoner i omklædningsrum

Må mobiltelefoner bruges i omklædningsrum?

Argumenter for+

Der er ofte gode fotos eller film at tage efter en sejr i form af holdfoto og jubelfoto eller sejrssang. 

Argumenter imod+

Det er vigtigt at beskytte børn mod bl.a. nøgenfotos eller -film, og det er vigtigt at beskytte de voksne og andre børn med mobiltelefoner mod mistanke om, at der filmes eller tages billeder. 

Stillingtagen/handlingsanvisning - tekst der kan indføres i børnepolitikken+

Regel: Mobiltelefoner i omklædningsrum 

Børn har ret til kropslig integritet og tryghed og til at anvende omklædnings-faciliteter uden bekymringer for tændte kameraer på mobiltelefoner eller lignende. Derfor må mobiler aldrig anvendes under omklædning.  

Derfor skal det altid italesættes og være flere voksne tilstede, hvis der filmes og tages fotos og ligeledes når man er færdig, så alle ved at nu skal de lægge mobilerne væk.