Procedure ved henvendelser om mobning, digital mobning

Hvad er proceduren hvis man er vidne eller bekendt med at der sker mobning eller digital mobning?

Stillingtagen/handlingsanvisning - tekst der kan indføres i børnepolitikken+

Regel: Procedure ved henvendelser om mobning, digital mobning 

Ved mobning sætter træner nedenstående i gang:  

  • Undersøger i første omgang, hvad der er i spil  
  • Forsøger at kortlægge situationen så grundigt som muligt  
  • Tager hånd om situationen med alle de involverede parter (barn, forældre, ledere)  
  • Følger op på situationen løbende  

Er situationen fortsat ikke løst, udarbejdes der en handleplan for den konkrete situation, bestyrelsen skal inddrages, og der udpeges en tovholder.