Retningslinjer for acceptabel og uacceptabel fysisk kontakt

Må man have fysisk kontakt?

Argumenter for+

Fysisk kontakt er en nødvendig og vigtig del af sportens verden, og det kan fungere som understøttende greb i forhold til forskellige relationer mellem træner og spiller. Det er også for nogen vigtigt at kunne omfavne hinanden eller give en high-five til hinanden lige efter en scoring. 

Argumenter imod+

Fysisk kontakt kan være grænseoverskridende eller opfattes som upassende på forskellig vis af forskellige personer afhængigt af kontekst og relation. Det være sig både i form af for voldsom kontakt og i form af for nærgående/intim kontakt. 

Stillingtagen/handlingsanvisning - tekst der kan overføres til børnepolitikken+

Regel: Retningslinjer for acceptabel og uacceptabel fysisk kontakt 

Børn har ret til beskyttelse mod overgreb og krænkelser, og de voksne har ret til beskyttelse mod urigtig mistanke om samme. Derfor skal de voksne være særdeles opmærksomme på ikke at give anledning til evt. fejlfortolkninger i forbindelse med fysisk kontakt. 

Det er okay at give hånd, give high-five, kramme og lægge en arm om skulderen på et barn, ligesom det er okay at trøste. 

Det er uacceptabelt at berøre inderlår/skridt, numse og bryst/maveregionen, ligesom det er uacceptabelt at kysse (også på kinden eller andre steder).  

Det er også uacceptabelt at udnytte sin større fysiske styrke til at udøve magt over et barn.  

Vold, trusler om vold, chikane og mobning accepteres ikke hverken fra træner, leder, forældre eller spillere. Og der skal straks handles på det fra trænerens/ledelsens side.