Voksnes færden i omklædningsrum

Må voksne og børn være alene på to-mands hånd i omklædningsrum?

Argumenter for+

Det kan ske, at spillersamtaler eller skadesbehandling finder sted i omklædningsrummet efter træning 

Argumenter imod+

Vi sætter både børn og voksnes trygge færden øverst på dagsorden, hvorfor hverken barn eller voksen ikke skal løbe risiko for at blive uretmæssig genstand for ubehagelig spekulation forårsaget af en lukket dør. 

Stillingtagen/handlingsanvisning - tekst der kan indføres i børnepolitikken+

Regel: Ingen voksne alene med et enkelt eller få børn i omklædningsrum 

Børn og voksne skal trygt kunne bruge omklædningsrummene i vores klub. Det betyder også, at der er klare regler for brugen heraf. Voksne må ikke opholde sig på to-mands hånd med et barn i klubbens omklædningsrum. Spillersamtaler bør finde sted, hvor andre kan se med, og skadesbehandling bør aldrig foretages i enerum.