Klubbens årsplan

Få sat struktur på din klubs opgaver 

Mangler du værktøjer til at få organiseret klubbens aktiviteter, opgaver og arrangementer?

Med forløbet Klubbens årsplan kan klubbens dagligdag optimeres ved hjælp af struktureret årsplanlægning.

Målgruppe
Klubbens bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.

Dit og klubbens udbytte
På forløbet vil du:

  • Få inspiration og redskaber til at opstille en årsplan i klubben
  • Arbejde målrettet med arbejdsbeskrivelser, funktionsplaner, organisering, kalender m.v.
  • Få indsigt i det indbyggede årsplansmodul i KlubOffice


Du skal vælge årsplan-forløbet for at være med til at sikre veldefinerede handleplaner og arbejdsbeskrivelser og dermed lette dagligdagen for klubbens frivillige.

Vil du vide mere?

Kontakt din lokale klubrådgiver, hvis du vil bestille eller have mere information om DBU’s forløb inden for klubledelse.