Rekruttering og fastholdelse af frivillige

Skaf flere frivillige og inkluder dem i klubben

Har din klub udfordringer med at skaffe nok frivillige?

De fleste klubledere landet over anvender mange ressourcer på rekruttering og fastholdelse af frivillige trænere, ledere, hjælpere m.v. Via et målrettet forløb kan du få gode råd og værktøjer til arbejdet med at hverve frivillige og holde dem i klubben.

Målgruppe
Klubbens bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. 

Dit og klubbens udbytte
Med udgangspunkt i klubbens nuværende erfaringer med rekruttering og fastholdelse kigger vi på:

  • Klubbens gode og mindre gode oplevelser
  • Inspirerende måder at skaffe frivillige på
  • Inspirerende tiltag, som får frivillige til at blive
  • At iværksætte tiltag til udvikling af nye og bedre metoder til at tiltrække og fastholde den frivillige arbejdskraft


Med dette forløb forbereder du din klub på de krav og forventninger, som nu- og fremtidens frivillige
stiller.

Vil du vide mere?

Kontakt din lokale klubrådgiver, hvis du vil bestille eller have mere information om DBU’s forløb inden for klubledelse.