Brug af billeder på internettet og sociale medier

I Datatilsynets nye vejledning om brug af billeder på nettet m.m., er det nu blevet lettere at administrere brugen af billeder, da der ikke længere skelnes mellem situations- og portrætbilleder. Visse billeder kræver dog stadig samtykke.

Hvor man tidligere skulle indhente samtykke, hvis billedet tydeligt portrætterede et eller flere genkendelige mennesker, skal man nu bruge sin sunde fornuft og vurdere, hvorvidt billedet er almindeligt og harmløst og ikke udstiller, udnytter eller krænker de personer, der er på billedet. Det gør altså ikke længere nogen forskel, om personerne på billedet er genkendelige.

Hvis billedet anses som værende almindeligt og harmløst, kan det altså offentliggøres på internettet og sociale medier uden samtykke. Dermed er det blevet væsentligt nemmere for klubberne at bruge billeder fra trænings- og kampsituationer, holdbilleder, tilskuere m.m., da man ikke længere skal administrere samtykker.

Man skal dog være opmærksom på, at billeder af skader, fra omklædningsrum etc. stadig kræver et samtykke fra de portrætterede personer.

Markedsføring

Når du tager billeder i markedsføringsmæssige sammenhænge, så kræver det stadig et samtykke. Du kan finde skabelon til samtykke erklæring her. Husk at det kræver forældrenes samtykke, når der er tale om børn og unge under 15 år.

Billeder af børn og unge

Selvom retningslinjerne vedrørende billeder er blevet lempet, skal der stadig udvises særlig beskyttelse, når der er tale om børn og unge under 15 år.

Oplysningspligt

Det er vigtigt, at du altid husker at gøre opmærksom på, at der bliver taget billeder, og hvad billederne skal bruges til.

Sletning

Hvis personen på billedet ikke ønsker, at billedet offentliggøres, eller hvis han eller hun efterfølgende ønsker et billede slettet, skal du fjerne det uden unødigt ophold.